Detta gäller vid endagars resor.

Följande information skall fyllas i fältet Information resenärer.

Ditt namn:                             Påstigningsplats:         
Anders Andersson                   Veddige

Om ni bokar fler platser vid samma tillfälle, skall dina medresenärer fyllas i på följande sätt.

Namn:                                    Påstigningsplats:        
Karl Karlsson                           Veddige
Arne Arnesson                         Swedol
Bertil Bertilsson                        Falkenberg
 

Exempel på hur man skriver denna information i fältet.


När du bokar endast för dig själv.

Anders Andersson, Veddige 


När ni bokar för flera resenärer vid samma tillfälle.

Anders Andersson, Veddige 
Karl Karlsson, Veddige 
Arne Arnesson, Swedol  
Bertil Bertilsson, Falkenberg 
o.s.v.   Detta dokument gäller vid flerdagars resor.

Ditt namn                    Påstigningsplats                 Hotellrum (enkel, dubbel)    
Anders Andersson        Veddige                             Enkel

Om ni bokar fler platser vid samma tillfälle, skall dina medresenärer fyllas i på följande sätt.

Ditt namn                                            Påstigningsplats                 Hotellrum (enkel, dubbel)    
Karl Karlsson                                        Veddige                            Enkel
Arne Arnesson, Bertil Bertilsson              Swedol                             Dubbel
Carl Carlsson, David Davidsson               Falkenberg                       Dubbel
 

Exempel på hur man skriver denna information i fältet.
 

När du bokar endast för dig själv.


Anders Andersson, Veddige, Enkel
 

När ni bokar för flera resenärer vid samma tillfälle.
 

Anders Andersson, Veddige, Enkel
Karl Karlsson, Veddige, Enkel
Arne Arnesson, Bertil Bertilsson, Swedol, Dubbel
Carl Carlsson, David Davidsson, Falkenberg, Dubbel
o.s.v.